Logo


Tato akce byla zorganizována Zděnkem Polákem, učitelem fyziky a matematiky na naší škole. Veškeré potřeby vyčistili a připravili Martina Tylšová a Martin Holeček, který informoval návštěvníky o tomto úkazu. Petr Polák a Karel Jára, také informovali návštěvníky, ale také fotili a vytvořili tyto stránky.

Zděnek Polák s jeho třídou < - - -
Zděnek Polák
Učitel (fyzika + matematika)
polak@gymnachod.cz
- - - >
Petr Polák
Student (Kvarta A)
polak.petr@gymnachod.cz
Petr Polák hledá sluníčko
Martin Holeček a poslouchající žáci < - - -
Martin Holeček
Student (4.A)
holecek.martin@gymnachod.cz
- - - >
Karel Jára
Student (Kvarta A)
jara.karel@gymnachod.cz
Karel Jára si balí tašku
Michaela Tylšová před nástěnkou < - - -
Michaela Tylšová
Studentka (Septima A)
tylsova.michaela@gymnachod.cz

Webmaster & text: Petr Polák          Design & text: Karel Jára