Logo


Úvod
O škole

Naše škola
Jiráskovo gymnázium bylo založeno v roce 1897, ale budova, ve které se nyní vyučuje, byla postavena až v roce 1900. Město Náchod, kde se gymnázium nachází, má asi 25000 obyvatel. Školu navštěvuje asi 700 studentů a vyučuje zde přibližně 50  profesorů. Je zde čtyřleté a osmileté studium.
Pro některé předměty máme speciálně vybavené třídy. Například pro výuku biologie, dějepisu a chemie jsou určeny třídy s televizemi, jsou zde dvě učebny výpočetní techniky s připojením k internetu a také v zrcadlovém sále (tělocvična se zrcadly) je televize. Minulý rok u nás proběhla rekonstrukce ředitelny, takže ji máme novou a hezkou. Jsou zde také laboratoře fyziky, biologie a chemie. Pro cizí jazyky máme pět menších jazykových učeben a pro výtvarnou výchovu je vyhrazena velká učebna.
Další aktivity pro studenty skýtá školní knihovna a také už zmíněný zrcadlový sál a velká tělocvična. Aktuální záležitostí ve škole je rekonstrukce šaten.

Laboratoř fyziky Fyzikální pokus
Laboratoř fyziky
Fyzikální pokus
Aula Jazyková učebna
Aula
Jazyková učebna
Webmaster & text: Petr Polák          Design & text: Karel Jára